Ja, de kosten voor deelname aan de dagbesteding bij ErvaarWerk kunnen worden bekostigd via Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB), mits er sprake is van een geldige beschikking. Zorg in Natura houdt in dat de kosten rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente, afhankelijk van de indicatie. Met een Persoonsgebonden Budget kun je zelf de regie voeren over de besteding van het budget. ErvaarWerk kan je hierbij ondersteunen en informeren over de mogelijkheden en vereisten met betrekking tot de bekostiging van de dagbesteding. Neem contact met ons op voor meer informatie en om jouw specifieke situatie te bespreken.