Privacy – protocol

In dit document spreken we af hoe ErvaarWerk om gaat met uw (bijzondere) persoonsgegevens. 

Wat we noteren en waarom

Vanwege wetgeving, declaratie-eisen en omdat het soms ook handig is in onze samenwerking met u, noteren we van elke cliënt gegevens in ons dossier. Dat betreft uw voorletters, achternaam volledige adres, geboortedatum, BurgerServiceNummer (BSN), contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, evt. de zorgverzekeraar en polisnummer maar alleen wanneer de wet dat vereist en gegevens over uw zorgsituatie. Ook noteren we gegevens van uw naaste die uw contacten beheert. 

Waar we gegevens opslaan en wie ze mag bekijken

Al uw persoonlijke gegevens slaan wij op in onze software ZilliZ. Voor de financiële administratie worden ook gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving van OneCloud. Zowel ZilliZ als OneCloud zakelijk voldoen aan de huidige privacywetgeving. Er worden geen aparte opslagmedia gebruikt zoals USB-sticks, behalve een backup-systeem.
Uw ZilliZ-dossier is voor de beheerders en uw direct begeleider in te zien. De gegevens in OneCloud zijn alleen voor de eigenaars bereikbaar. Medewerkers van ErvaarWerk delen uw gegevens enkel via ZilliZ. Daarin wordt alleen gewerkt vanaf zakelijke computers die geen privézaken bevatten en waartoe alleen medewerkers toegang hebben. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld via WhatsApp of reguliere e-mail. Er wordt alleen gebruik gemaakt van deze systemen via een beveiligde verbinding en niet via openbare Wifi-netwerken. Wij communiceren geen persoonsgegevens met derden zonder uw of uw vertegenwoordigers uitdrukkelijke toestemming. Enige uitzondering is wanneer er een wettelijke grondslag ligt, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) of bij vermoedens dat het niet delen van de informatie uw zorg zou kunnen schaden. 

Hoe we omgaan met aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien of te laten bijwerken of verwijderen. U kunt dit aangeven bij de eigenaars die daarop binnen 7 dagen actie met u te nemen.
Waar bijwerken of verwijderen het aanbod van zorg onmogelijk maken zal dat gevolg met u worden besproken. ErvaarWerk is wettelijk verplicht uw zorggegevens 15 jaar te bewaren. 

Heeft u vragen over ons beleid? Mail dan naar info@ervaarwerk.nl. Dan leggen we het graag aan u uit.

Dagbesteding in de regio Drenthe. Meedoen mogelijk maken

Dagbesteding in een maatschappelijk relevante omgeving

0
Jaren Ervaring
0
Deelnemers
0
Projecten
0
Begeleiders

Meedoen in de Regio Groningen en Drenthe

Wat gaan wij morgen samen doen?

Dagbestedingsplekken Ondersteuner Cliëntbegeleiding
Voor deelnemers

Je kan meteen beginnen.

box-1
Voor ouders

Een veilige en relevante plek.

Dagbestedingsplekken
Voor verwijzers

Meerwaarde bieden.

Dagbestedingsplekken
MVO plek?

MVO beleid in uitvoer.