Hoe werkt het?

Wil je een persoonlijke en lokale invulling geven aan jullie mvo-beleid? Dat kan door samen met ErvaarWerk, binnen jouw organisatie, dagbestedingsplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

1

Oriëntatie

Wij geloven dat er binnen elke organisatie werkzaamheden zijn die zich lenen voor arbeidsparticipatie. In de eerste fase inventariseren we de mogelijkheden; hoe creëren we uitdagende begeleide werkplekken die ook bijdragen aan uw bedrijfsprocessen. Als blijkt dat deze twee zaken goed samen komen, gaan we aan de slag om dit concreet te maken.

nummer 2

Concretisering

Wanneer de verwachtingen van elkaar helder zijn en de intentie is uitgesproken om met elkaar in zee te gaan, maken we de samenwerking concreet. We maken afspraken over deze verwachtingen en maken gezamenlijk een plan voor de invulling van de samenwerking.

nummer 3

Implementatie

In deze fase starten we met de samenwerking die we zijn overeengekomen. Deelnemers van ErvaarWerk worden nu (niet betaalde) collega’s binnen uw onderneming. Zij kunnen nu meedoen in uw bedrijf en gaan aan de slag met de werkzaamheden die we met elkaar hebben afgesproken. We borgen een goede afstemming met uw vaste personeel en ontzorgen u volledig in het begeleiden van onze mensen. Samen maken we meedoen mogelijk.

Arbeidsmatige dagbesteding

Onze begeleide werkplekken zijn altijd een aanvulling op de aanwezige arbeidsplaatsen binnen de organisatie. Ze zijn niet bedoeld als vervanging en/of verdringing van andere arbeidsplaatsen.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uitdagend. Er zijn tal van mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Wanneer je echt het verschil wil maken in het leven van iemand met een handicap en die (nog) niet in staat is loon-vormende arbeid te verrichten, ga dan in met ons die uitdaging aan. Door jezelf en je organisatie hiervoor open te stellen, ga je de meerwaarde zeker ervaren.

Samen Maken we Meedoen Mogelijk

werkgever en werknemer

Begeleiding

ErvaarWerk is een zorgorganisatie en is gespecialiseerd in het begeleiden van zorgvragers binnen de muren van een “gewoon”bedrijf.  Wanneer u met met ErvaarWerk een samenwerking heeft, kunt u er op vertrouwen dat wij altijd met een begeleider aanwezig zijn wanneer de deelnemers ook aanwezig zijn. Ontzorgt door coaching on the job noemen wij dit.

Geen jobcoach dus. Hierbij bent u als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de begeleiding. Deze coach is er vaak alleen op afgesproken momenten om te kijken hoe de vlag er bij hangt en is verder alleen op afroep aanwezig.

Coaching on the job kan alleen in een situatie waarbij we uitgaan van meerdere dagbestedingsplekken per organisatie. Het minimum waar we vanuit gaan zijn vier begeleide werkplekken per dagdeel per bedrijf. Wij zijn er van overtuigd dat deze plekken ook binnen jouw bedrijf te vinden zijn!

Laat iemand meedoen!

Neem vandaag nog contact met ons op. Laat je gegevens achter of bel ons op 06 525 234 24

“Je kan meer dan je denk en anderen soms van je verwachten”
Warehouse medewerker, De Sokkenzaak –