Ik heb een klacht

De meeste mensen zijn erg tevreden over ons zorgaanbod en de begeleiding die we daarbij bieden. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat wij u niet goed of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Als dat zo is, zijn er drie stappen die u kunt ondernemen. Belangrijkste is, ga het gesprek aan om er zo met elkaar uit te komen.

Samen een oplossing vinden

Maak bij voorkeur een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.

nummer 2

Klachten functionaris

Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris.
Hij is te bereiken per email: klachtenfunctionaris@ervaarwerk.nl
Een formele klacht kan digitaal worden ingediend. Per mail of via de link.

nummer 3

Geschillencommissie Zorg

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat het cliënten vrij het geschil aan te melden bij de geschillencommissie zorg.

Klachtregelment ErvaarWerk

ErvaarWerk heeft in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een interne klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van cliënten.
Intern Klachtreglement ErvaarWerk

Download klachtenformulier

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van ons standaard Klachtenformulier. Een formele klacht wordt digitaal ingediend per mail. U kunt dit formulier downloaden invullen en aan ons mailen. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.

De kracht van “Sorry”

Waarom is het goed om je excuus aan te kunnen bieden.

  • Het versterkt je relatie: als je deze stap goed doorkomt wordt de relatie hechter.
  • Het is sociaal en rechtvaardig om erkenning te tonen voor andermans ongemak.
  • Het is een oefening in nederigheid. (Dat is iets anders dan een laag zelfbeeld)
  • We laten aan de ander zien dat we hem waarderen, omdat hij ook wel weet hoe moeilijk het is om je excuses aan te bieden zal hij waarderen dat je dat voor hem over hebt.
  • We geven de ander ook de kans om zich van zijn beste kant te laten zien door je excuses te aanvaarden.
  • Als de lucht geklaard is hoef je je daarna niet schuldig te voelen of spijt te hebben, twee hele vervelende emoties.

Bron: Lifehacking