ErvaarWerk heeft te maken met collega deelnemer waarbij door de GGD een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Deze persoon is alleen werkzaam op het project Plasticflessen.nl. In de eerste plaats is dit voor deze persoon en zijn directe omgeving bijzonder vervelend en hopen wij op een mild verloop van de ziekte en een spoedig herstel. Deze persoon is nu in thuis-isolatie om van de ziekte te herstellen en zal pas weer terug keren als hij ten minste 24 uur klachten vrij is en het virus niet meer over kan dragen.

We zijn blij dat het corona-protocol bij de constatering van corona-gerelateerde klachten strikt is nageleefd. Hierdoor is deze persoon, voor zover wij en de GGD nu in kunnen inschatten, niet in direct contact met anderen geweest tijdens de besmettelijke periode.

Dit maakt dat we nu ook geen acute maatregelen hoeven nemen. Wel willen we deze informatie met je delen en een dringende oproep doen om extra alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden als daar sprake van is.

Als er verdere ontwikkelingen zijn waarvan wij vinden dat we jullie op de hoogte moeten brengen melden wij ons weer. Team ErvaarWerk