Hoe werkt het?2017-02-16T12:38:58+00:00

Hoe werkt het?

Wil je een persoonlijke en lokale invulling geven aan jullie mvo-beleid, die ook nog eens kan leiden tot een commercieel rendement? Dat kan door samen met ErvaarWerk, binnen jouw organisatie, werkervaringsplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Door hen te koppelen aan ‘gewone’ bedrijven ontstaat er een meerwaarde voor bedrijf én mens.

1

Kennismaken

Wij geloven dat er binnen elke organisatie werkzaamheden zijn die zich lenen voor arbeidsparticipatie. In ons eerste gesprek maken we een quickscan van wat de mogelijkheden zijn; hoe creëren we uitdagende werkervaringsplekken die een gewenst rendement hebben. Als wij een verbindende rol kunnen spelen, plannen we graag een vervolgafspraak.

nummer 2

Vervolgafspraak

Tijdens dit vervolggesprek verkennen we mogelijkheden binnen jouw organisatie. Samen kijken we naar de bedrijfsprocessen en de daarbij behorende kansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast bekijken we natuurlijk ook de kansen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

nummer 3

Inventarisatie

Zijn jullie na twee gesprekken net zo enthousiast als wij? Dan gaan we inhoudelijke stappen maken. We bespreken de verschillende scenario’s en mogelijkheden t.a.v. het creëren van werkervaringsplekken. Ook de begeleiding en het rendement komen aan bod.

nummer 4

Implementatieplan

Vervolgens maken wij een implementatieplan. Hierin staan alle mogelijkheden, doelstellingen, kansen, risico’s, kosten en baten. Ook maken we een offerte voor implementatie met bijbehorende planning.

nummer 5

Implementatie

Na goedkeuring op het plan en de offerte gaan wij het ‘werk’ inrichten en maak je kennis met de begeleider.

nummer 6

Borging

ErvaarWerk is blijvend betrokken en op de achtergrond aanwezig. We trainen en coachen medewerkers die belast zijn met begeleidingstaken en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Werkervaringsplekken

Werkervaringsplekken zijn altijd een aanvulling op de aanwezige arbeidsplaatsen binnen de organisatie. Ze zijn niet bedoeld als vervanging en/of verdringing van andere arbeidsplaatsen.

Kosten

Het vorm geven van je MVO beleid is altijd maatwerk. Aan het verkennen van de mogelijkheden en het schrijven van het implementatieplan(Stap 3 & 4) zijn kosten verbonden. Zodra het traject loopt is er een maandelijkse bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omvang van het project. (Stap 5 & 6)

werkgever en werknemer

Begeleiding

ErvaarWerk biedt begeleiding op de werkvloer. Dit hoeft dus niet door eigen personeel te worden verzorgd. Natuurlijk mag dit wel. Wij koppelen de mensen met een arbeidsbeperking aan de begeleider(s). Hij/zij zorgt voor de totale begeleiding van de werknemer maar ook voor het overzicht in de voorgang van het werk en de terugkoppeling richting de werkgever.

Omdat wij de begeleiding regelen, gaan we altijd uit van meerdere werkervaringsplekken per organisatie. Het minimum waar we vanuit gaan zijn drie werkervaringsplekken per bedrijf. Wij zijn er van overtuigd dat deze plekken ook binnen jouw bedrijf te vinden zijn!

Laat iemand meedoen!

Neem vandaag nog contact met ons op. Laat je gegevens achter of bel ons op 06 525 234 24

“Je kan meer dan je denk en anderen soms van je verwachten”
– Luuk – Warehouse medewerker, De Sokkenzaak –